Annual Meetings

40

RADNI DEO SEDNICE

 • Usvajanje zapisnika za 39-te Skupštine ACI Serbia održane 12.05.2015. godine;
 • Izveštaj o radu ACI Serbia između dve skupštine;
 • Izbor članova Predsedništva;

EDUKATIVNI DEO SEDNICE

 • Nikola Dragašević, Narodna banka Srbije,
  „Aktuelna kretanja i perspektive na finansijskim tržištima“;
 • Bruno Langfritz, Predsednik ACI Europe;
 • Miloš Dašić, Uprava za javni dug,
  „Razvoj sekundarnog trgovanja državnim hartijama od vrednosti“;
 • Dr Veroljub Dugalić, Udruženje banaka Srbije,
  „Pregled poslovanja bankarskog sektora Srbije u prvoj polovini 2015. godine“;
 • Dr Tatjana Jovanić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, „Neka otvorena pitanja usklađivanja sa zahtevima ISDA i pravom EU u kontekstu procesa evropskih integracija“;
 • Lukash Beeharry i Ivan Ileković, Reuters,
  „An interactive journey through Eikon 4 Apps and workflow tools“;
 • Vesko Pegot, Bloomberg,
  „Bloomberg FI Trading in CEE Markets“;
 • Vuk Zečević, Predrag Stojanović, Nikola Dragašević i Branko Petrović – panel diskusija,
  „Srbija kao deo globalnog finansijskog tržišta kroz prizmu uticaja „grčke krize“ na bankarski sistem Srbije“.

Usvajanje zapisnika za 39-te Skupštine ACI Serbia održane 12.05.2015. godine

Sednicu je otvorio i vodio predsednik ACI Serbia Branko Petrović. Nakon usvajanja dnevnog reda, jednoglasno je usvojen zapisnik sa 39-te Skupštine ACI Serbia.

Izveštaj o radu ACI Serbia između dve skupštine

Branko Petrović je izvestio Skupštinu ACI Serbia da je u junu 2015. godine ACI Serbia pokušao u saradnji sa ACI Macedonia da organizuje trening za Dealing certificate i Operations certificate. Prijavilo se po 10 kandidata za oba treninga, ali su troškovi po jednom učesniku i dalje bili neprihvatljivo veliki za banke u Srbiji i Makedoniji. Dogovoreno je da se u narednom periodu kontaktiraju i ACI-ji ostalih zemalja u okruženju (Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Rumunija…) te da se poveća broj zainteresovanih učesnika i na taj način smanji cena koštanja po jednom učesniku.

Branko Petrović je takođe naglasio da prikupljanje članarina za 2014. i 2015. godinu, kao i plaćanje internacionalne članarine za 2013., 2014. i 2015. godinu treba realizovati do kraja novembra.

Izbor novih članova Predsedništva

Predsednik ACI Serbia je sve prisutne upoznao sa neophodnošću stavljanja na glasanje izbor dva nova člana Predsedništva koje su kandidovale institucije, i to: Narodna banka Srbije – Nikola Dragašević i Udruženje banaka Srbije – Slađana Sredojević. Jednoglasnom odlukom Skupštine predloženi kandidati su prihvaćeni u Predsedništvo ACI Serbia.

Rezultati evaluacije 40. Skupštine ACI Serbia:

Poslednjeg dana Skupštine svi učesnici su zamoljeni da popune anonimni upitnik odgovaranjem na donja pitanja. 27 učesnika se odazvalo na ovu inicijativu, a u produžetku su sumirani rezultati ankete (u zagradi pored svakog predloga je broj glasova za taj predlog):

Šta se učesnicima dopalo i voleli bi da vide na programu sledeće godine

 • Panel diskusija (12),
 • Aktuelne teme i govornici iz različitih branši (12),
 • Celokupna organizacija događaja (11),
 • Termin održavanja skupštine (5),
 • Team building aktivnosti (5),
 • S. Sredojević u ulozi moderator programa (1).

Šta se učesnicima nije dopalo i veruju da treba promeniti sledeće godine

 • Bolji time management same skupštine (uvesti pause ili skratiti program na 2h) uz obavezno osveženje za sve učesnike u toku skupštine ili za vreme pauza (10),
 • Skratiti ili izbaciti iz sadržaja prezentacije Reutersa i Bloomberg-a (3)
 • Dostaviti spisak gostiju svim učesnicima (3)
 • Bolja organizacija dnevnih aktivnosti, tako da učesnici imaju priliku da se međusobno bolje upoznaju (2)

Dodatni predlozi za unapređenje

 • Pored ostalih kativnosti organizovati i fakultativne izlete (4),
 • Napraviti razliku u repertoaru muzike za prvo i drugo veče, korz npr. uvođenje temetskih večeri (disco, pop, rock…) (3),
 • Promeniti mesto održavanja skupštine (2),
 • Produžiti trajanje događaja, tako da isti počinje u petak ujutru i da ima dva radna dana (petak prezentacije učesnika, a subota panel diskusija i okrugli stolovi od 17 do 20h) (2),
 • Aktivnije uključivanje svih članova ACI-ja u realizaciji prezentacija sa aktuelnim temama (2),
 • Skratiti trajanje događaja, tako da ima samo jedno noćenje (1),
 • Veća aktivnost ACI-ja između dve skupštine kroz: inicijative i organizacija edukatija u saradnji sa drugim institucijama (npr. UBS) (1),
 • Vraćanje radnog dela skupštine u prepodnevni termin (1),
 • Pozvati goste iz regiona da uzmu aktivno učešće u panelima i prezentacijama (1),
 • Uspostaviti sajt ACI Serbia na kome će, između ostalog, učesnicima biti dostupan materijal sa skupštine (fotografije, prezentacije, spisak učesnika…) (1),
 • UIključivanje back office-a u rad skupštine (1).

Dogovorene aktivnosti nakon ACI Skpuštine:

1.
Odgovorno lice: Branko Petrović i Slađana Sredojević
Aktivnost: Sumiranje rezultata evaluacije 40. Skupštine ACI Serbia
Rok: 12.10.2015.

2.
Odgovorno lice: Slađana Sredojević
Aktivnost: Zapisnik sa sastanka
Rok: 13.10.2015.

3.
Odgovorno lice: Branko Petrović
Aktivnost: Organizovanje prikupljanja sredstava po osnovu članarine za 2014. i 2015. godinu
Rok: 20.11.2015.

4.
Odgovorno lice:Branko Petrović
Aktivnost: Plaćanje kotizacije za ACI International za 2013., 2014. i 2015. godinu
Rok: 30.11.2015.

 

Download:

Zapisnik sa 40. Skupstine ACI SRB

Min. Fin. – Milos Dasic

Pravni fakultet – Tatjana Jovanic

UBS – Bankarski sektor Srbije u prvoj polovini 2015

 

38

Download:

UBS

37

Download:

Poziv za 37. skupstinu

Program 37.ACI Srbija skupstinedocx